R.Lapid´s knows the value of Honest Customer Service.

Wednesday, August 16, 2017


 R.Lapid´s knows the value of Honest Customer Service. We are proud of you Samuel Mangahas. Asahan nio po ang aming patuloy na tapat na serbisyo. Marami pong Salamat sa patuloy na pagtangkilik.