Bonifacio Day 2019

Saturday, November 30, 2019


 Gawing kasalo ang R.Lapid´s Chicharon & Barbecue ngayong Bonifacio Day. Bumisita na sa pinaka malapit na R.Lapid´s Outlet. 😊

#rlapidschicharonandbarbecue
#servinglagingbagonglutosince1974
#healthyyummysnack