Stay Safe Everyone!

Saturday, March 14, 2020


 Hindi na kailangan pang lumabas ng inyong tahanan. Maari pa ring matikman ang paborito nating R.LAPID´S Chicharon & Barbecue sa pamamagitan ng Grab Food Delivery at ng R.LAPID´S Delivery Service.

Order na and satisfy your cravings!

GRAB DELIVERY
Download the Grab App at: https://www.grab.com/ph/download/

Chicharon w/Laman 200g - 240 pesos
Chicharon w/Laman 100g - 120 pesos
Chicharon Cocktail 200g - 200 pesos
Chicharon Cocktail 100g - 100 pesos
Chicharon Bilog 200g - 200 pesos
Chicharon Bilog 100g - 100 pesos
Chicharon w/ Special Laman 100g -140 pesos
Chicharon Bits 20g - 20 pesos

R.LAPID´S DELIVERY HOTLINE 8-564-0123
We Deliver No Charge (Limited Areas in Metro Manila)
Chicharon w/Laman 200g - 240 pesos
Chicharon w/Laman 100g - 100 pesos
Chicharon Cocktail 200g - 200 pesos
Chicharon Cocktail 100g - 100 pesos
Chicharon Cocktail 50g -50 pesos
Chicharon Bilog 200g - 200 pesos
Chicharon Bilog 100g - 100 pesos
Chicharon Bilog 50g - 50 pesos
Chicharon Bits 20g - 20 pesos
Chicharon w/Special Laman 100g - 140 pesos
Chicharon Bituka 85g - 260 pesos

Crispy tito - 75 pesos per order
Chicharon Bulaklak - 140 pesos per order
Ground Chicharon 100g - 33 pesos
Crispy Pata (Large) - 500 pesos per order
Pork BBQ (Jumbo) - 50 pesos/stick
Chicken Bbq (per quarter) -80 pesos

#RLapidsChicharonAndBarbecue
#ServingLagingBagongLutoSince1974
#PoweredbyRLapids
#SatisfyYourCravings
#RLDelivery
#RLnowonGRABFOOD