Website features might not work properly since your browser's JavaScript is disable. Kindly enable or upgrade JavaScript-capable to continue. Thank you!

News and Promos


Liliw Tsinelas Festival 2018

Sunday, April 22, 2018
Liliw Tsinelas Festival 2018

Inaanyayahan po kayo ng R. Lapid´s katulong ng Bayan ng Liliw upang bisitahin ang Liliw Tsinelas Festival 2018 na gaganapin simula April 26 hanggang May 1.

back

Featured Posts

  • 45% Discount Anniversary Promo
     Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagmamahal sa aming mga produkto. ā¤ Huling araw na ng 45% Anniversary Discount Promo, kaya´t ano pa ang ... >>>
  • 45% Discount Anniversary Promo
     Sama-sama nating ipagdiwang ang Ika-Apatnapu´t Limang Taong Anibersaryo ng R.LAPID´S CHICHARON & BARBECUE. šŸ„³šŸ„³ Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik ay iniha... >>>
  • Happy Halloween! šŸŽƒ
     Happy Halloween! šŸŽƒ Visit R. LAPID´S Chicharon and Barbecue at: - Loyola Memorial Park, 1 & 2 Marikina - Heavens Gate Memorial Garden at Cogeo Antipolo - Lawang Bato going to E... >>>
view all

Archives by Year