Website features might not work properly since your browser's JavaScript is disable. Kindly enable or upgrade JavaScript-capable to continue. Thank you!

News and Promos


Congratulations Team R.Lapid’s

Monday, September 03, 2018
Congratulations Team R.Lapid’s

 
Newly crowned champs! Congratulations Team R.Lapid’s for winning the Kings Of the Court, Kings Division!
#PoweredByRLapids
#ChicharonPowered
#RecoveryFood
 

back

Featured Posts

  • 45% Discount Anniversary Promo
     Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagmamahal sa aming mga produkto. ❤ Huling araw na ng 45% Anniversary Discount Promo, kaya´t ano pa ang ... >>>
  • 45% Discount Anniversary Promo
     Sama-sama nating ipagdiwang ang Ika-Apatnapu´t Limang Taong Anibersaryo ng R.LAPID´S CHICHARON & BARBECUE. 🥳🥳 Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik ay iniha... >>>
  • Happy Halloween! 🎃
     Happy Halloween! 🎃 Visit R. LAPID´S Chicharon and Barbecue at: - Loyola Memorial Park, 1 & 2 Marikina - Heavens Gate Memorial Garden at Cogeo Antipolo - Lawang Bato going to E... >>>
view all

Archives by Year