Website features might not work properly since your browser's JavaScript is disable. Kindly enable or upgrade JavaScript-capable to continue. Thank you!

News and Promos


Ms. Bela Padilla and Ms. Ivana Alawi enjoying R.Lapid´s Chicharon.

Saturday, August 10, 2019
Ms. Bela Padilla and Ms. Ivana Alawi enjoying R.Lapid´s Chicharon.

  Sino ang Maysala leading actresses, Ms. Bela Padilla and Ms. Ivana Alawi enjoying R.Lapid´s Chicharon. ❤

#MeaCulpaLovesRL
#RlapidsChicharonandBBQ

back

Featured Posts

  • 45% Discount Anniversary Promo
     Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagmamahal sa aming mga produkto. ❤ Huling araw na ng 45% Anniversary Discount Promo, kaya´t ano pa ang ... >>>
  • 45% Discount Anniversary Promo
     Sama-sama nating ipagdiwang ang Ika-Apatnapu´t Limang Taong Anibersaryo ng R.LAPID´S CHICHARON & BARBECUE. 🥳🥳 Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik ay iniha... >>>
  • Happy Halloween! 🎃
     Happy Halloween! 🎃 Visit R. LAPID´S Chicharon and Barbecue at: - Loyola Memorial Park, 1 & 2 Marikina - Heavens Gate Memorial Garden at Cogeo Antipolo - Lawang Bato going to E... >>>
view all

Archives by Year