Website features might not work properly since your browser's JavaScript is disable. Kindly enable or upgrade JavaScript-capable to continue. Thank you!

News and Promos


S&R Lipa City, Officially Opened!!

Saturday, August 17, 2019
S&R Lipa City, Officially Opened!!

 We are officially open @ S&R Lipa City Batangas! Satisfy your cravings and munch on R.Lapid’s Chicharon and Barbecue Laging Bagong Luto 😊😊😊

#RLapidsInBatangas
#RLapidsChicharonAndBarbecue
#LagingBagongLuto

back

Featured Posts

  • 45% Discount Anniversary Promo
     Muli po kaming nagpapasalamat sa inyong lahat sa walang sawang pagtangkilik at pagmamahal sa aming mga produkto. ❤ Huling araw na ng 45% Anniversary Discount Promo, kaya´t ano pa ang ... >>>
  • 45% Discount Anniversary Promo
     Sama-sama nating ipagdiwang ang Ika-Apatnapu´t Limang Taong Anibersaryo ng R.LAPID´S CHICHARON & BARBECUE. 🥳🥳 Bilang pasasalamat sa patuloy ninyong pagtangkilik ay iniha... >>>
  • Happy Halloween! 🎃
     Happy Halloween! 🎃 Visit R. LAPID´S Chicharon and Barbecue at: - Loyola Memorial Park, 1 & 2 Marikina - Heavens Gate Memorial Garden at Cogeo Antipolo - Lawang Bato going to E... >>>
view all

Archives by Year