Website features might not work properly since your browser's JavaScript is disable. Kindly enable or upgrade JavaScript-capable to continue. Thank you!

News and Promos


National Heroes Day 2020

Monday, August 31, 2020
National Heroes Day 2020

 Kami po ay buong puso na sumasaludo at nagpapasalamat!
Pagpupugay sa Kabayanihan ng ating mga Ninuno at Bagong Bayani para sa kanilang sakripisyo sa ating Bayan.
Maraming Maraming Salamat Po!

back

Featured Posts

view all

Archives by Year