Website features might not work properly since your browser's JavaScript is disable. Kindly enable or upgrade JavaScript-capable to continue. Thank you!

News and Promos


National Heroes Day 2020

Monday, August 31, 2020
National Heroes Day 2020

 Kami po ay buong puso na sumasaludo at nagpapasalamat!
Pagpupugay sa Kabayanihan ng ating mga Ninuno at Bagong Bayani para sa kanilang sakripisyo sa ating Bayan.
Maraming Maraming Salamat Po!

back

Featured Posts

  • There will always be new ways to love your classic Chicha!
     There will always be new ways to love your classic Chicha! Try R. Lapid´s Chicharon flavoured with Potato Corner´s classic barbecue and sour cream flavor! Ang bagong kasama sa ... >>>
  • Samahan niyo kami, mga ka-chicha!
     Samahan niyo kami, mga ka-chicha! Sa pagbubukas ng R. Lapid´s Chicharon and Barbecue sa 41 road 20, Bahay Toro, Project 8 Quezon City! Get 20% discount on Bilog, Cocktail of all sizes... >>>
  • Iba talaga pag R. LapidĀ“s ang Chicharon!
     Iba talaga pag R. Lapid´s ang Chicharon! Kagat na sa lasa ng chicharong palaging Bagong Luto! šŸ’ššŸ¤¤ For Delivery ā˜Žļø85640123/85795607 Limited w/in Metro Manila Baguio ā˜Žļø09... >>>
view all

Archives by Year